Mgr. et Bc. Barbora Korotkova

Terapeut Transformační Psychologie, kouč, lektor a publicista.

 

 

 

Vzdělání

 • Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální pedagogika – prevence a resocializace

Státní zkouška: kriminalistika, kriminologie, právo, sociální pedagogika, etopedie, psychologie, sociální a pedagogická práce s rizikovými jedinci.

 

 • Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, obor Sociální práce

Státní zkouška: teorie sociální práce, metody aplikované sociální práce, sociální politika, poradenství, supervize, sociálně –                 psychologický  výcvik, krizové poradenství

 

Získané zkušenosti (semináře, výcviky) s osobním rozvojem:

 • Terapeut energetické psychologie & EFT Certifikovaný výcvik, akreditovaný MŠMT

 • Krizová intervence – sdružení Podané ruce

 • Sociálně psychologické vzdělání – Resocia

 • Etická výchova - Resocia

 • Mentální léčba a intuitivní diagnóza Silvova metoda

 • Trénink hypnózy a autohypnózy (Libor Činka specialista v Systemické terapii a Ericksonovské hypnoterapii)

 • Usui REIKI I. STUPEŇ (Esoterická škola Martina Ospalíka)

 • Usui REIKI ROZŠÍŘENÝ I. STUPEŇ (Esoterická škola Martina Ospalíka)

 • ENERGETICKÝ DETOX

 • Three In One Concepts / Kineziologie (Ing. Miluška Lhotáková)

 

Praktické zkušenosti

 • Terapeut v komunitním zařízení (léčba závislostí, alkohol, návykové psychotropní látky, sociální fobie)

 • Terénní sociální pracovník v oblasti závislosti na psychotropních látkách

 • Speciální pedagog ve výchovném zařízení pro klienty se závažnými poruchami chování

 • Supervize kolektivní, individuální

 • Intra a interperonální vztahy

 • Závislosti

 • Silvova metoda

 • NLP - neurolingvistické programování

 • Terapeut EFT, Kvantové molekulární transformace (vlastní program)

 • Vizualice a optimalizace podvědomé mysli

 

Pro inspiraci:

 • Milton H. Erickson

 • Virginie Satir

 • Raymond A. Moody

 • Edgar Cayce

 • Dr. Joseph Murphy

 • František Bardon

 • Zikmund Freud

 • Carl Jung

 • Michael Newton

 • Pavel Hanzal

 • Brian. L. Weiss

 • Alan Kardec

 • Elisabeth-Kübler-Rossová

 • José Silva

 • Richard Bandler

 • Tony Buzan

 • Paul McKenna

 • Louise Hay

 • Stanislav Grof

 • Wayne Dyer

 • Nick Ortner

 • Jarmila Klímová

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB