Mgr. Bc. Barbora Studená (dříve Korotkova)

Terapeut Transformační Psychologie, kouč, lektor, mentor a publicista.

Vystudovala jsem Sociální pedagogiku - prevenci a resocializaci na Pedagogické fakultě v Ostravě a vždy jsem práci s lidmi, kteří se nacházejí v těžké životní situaci, považovala za své životní poslání, ale v žádné instituci, ať už státní či neziskové jsem nenalezla ten FAJN pocit, kdy se klient osamostatní a už vás nepotřebuje.

Na místo toho jsem se setkávala spíše se skutečností, že MY potřebujeme klienty a tak jsem během své praxe byla svědkem toho jak se klienti stávali závislými na terapeutovi, instituci a společnosti namísto toho, aby se stali odborníky na svůj život, tělo i mysl.

Po letech hledání onoho „Svatého Grálu“ a rozhodnutí, opustit tyto instituce mi do života vstoupilo EFT a já věděla, že jsem u cíle svého hledání a zároveň i u krásného startu nové etapy mého života.

Práce s lidmi mi stále přináší mnoho poznání o sobě, duchovní rozvoj a v neposlední řadě radost z mé práce s klienty i úctu k neskonalé kráse uzdravení a prozáření člověčího trápení při samotném procesu terapie. Po tomto prozření jsem se přihlásila na výcviky u předních českých specialistů, jež byli u zrodu těchto metod v České republice.

Ve spolupráci s mými klienty jsem vyvivnula svou autorskou metodu, která využívá poznatků kvantového světa a je snadno, rychle a efektivně aplikovatelná nejen v praxi, ale i v životě vašem či klienta.  Existuje celá řada terapeutický přístupů, které mají velmi dobré výsledky, ale málokteré techniky je klient schopen pochopit tak rychle, aby transformace mohla proběhnout rychle, hladce a efektivně.
I přesto, že jsem své klienty některé techniky učila, bylo pro ně velmi obtížné to pochopit a více se soustředili na správnost provedení, což jim umožnilo zaměřit se na technickou podstatu, tím pádem vyloučili psyché a kýžený výsledek se občas nedostavil.

A jak se říká v jednoduchosti je krása a proto je zde vynechán složitý pátrací mechanismus po tom, co se v minulosti odehrálo.

Metoda Kvantové Emoční Transformace je založena na autohypnotickém stavu a následném sugestivním opakování, jež programuje nevědomí a přehrává staré omezující programy, které se za ta léta staly našim tichým společníkem a pracují proti nám v domnění, že nás chrání.

Minulost zvrátit nelze, ale lze se naučit novému přístupu k sobě samému. To je hlavním úkolem a přístupem této neobyčejně obyčejné metody, která svou efektivností předčila úspěchy technik, které jsem doposud praktikovala.

Získání akreditace

V roce 2016 jsem zahájila akreditovaný výcvik Terapeut Psycho-Energetické Transformace, který se těší velkému úspěchu a mě i studenty posouvá stále kupředu.

Další akreditaci jsme získali na výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování, který je zaměřený na firemní prostředí.

Zároveň jsem se zapojila do výzkumu společnosti Slamka Consulting s.r.o., kde díky přístroji Sensetio mohu pozorovat klientovy reakce a změny chování (pomoci použítých terapeutických technik) na traumatizujícící události.

Vzdělání

 • Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální pedagogika – prevence a resocializace

Státní zkouška: kriminalistika, kriminologie, právo, sociální pedagogika, etopedie, psychologie, sociální a pedagogická práce s rizikovými jedinci.

 • Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, obor Sociální práce

Státní zkouška: teorie sociální práce, metody aplikované sociální práce, sociální politika, poradenství, supervize, sociálně –                 psychologický  výcvik, krizové poradenství

 

Získané zkušenosti (semináře, výcviky) s osobním rozvojem:

 • Terapeut energetické psychologie & EFT Certifikovaný výcvik, akreditovaný MŠMT

 • Krizová intervence – sdružení Podané ruce

 • Sociálně psychologické vzdělání – Resocia

 • Etická výchova - Resocia

 • Mentální léčba a intuitivní diagnóza Silvova metoda

 • Trénink hypnózy a autohypnózy (Libor Činka specialista v Systemické terapii a Ericksonovské hypnoterapii)

 • Usui REIKI I. STUPEŇ (Esoterická škola Martina Ospalíka)

 • Usui REIKI ROZŠÍŘENÝ I. STUPEŇ (Esoterická škola Martina Ospalíka)

 • ENERGETICKÝ DETOX

 • Three In One Concepts / Kineziologie (Ing. Miluška Lhotáková)

Praktické zkušenosti

 • Terapeut v komunitním zařízení (léčba závislostí, alkohol, návykové psychotropní látky, sociální fobie)

 • Terénní sociální pracovník v oblasti závislosti na psychotropních látkách

 • Speciální pedagog ve výchovném zařízení pro klienty se závažnými poruchami chování

 • Supervize kolektivní, individuální

 • Intra a interperonální vztahy

 • Závislosti

 • Silvova metoda

 • NLP - neurolingvistické programování

 • Terapeut EFT,

 • Autor metody Kvantové Emoční Transformace (vlastní program)

 • Vizualice a optimalizace nevědomé mysli

Pro inspiraci:

 • Milton H. Erickson

 • Virginie Satir

 • Raymond A. Moody

 • Edgar Cayce

 • Dr. Joseph Murphy

 • František Bardon

 • Zikmund Freud

 • Carl Jung

 • Michael Newton

 • Pavel Hanzal

 • Brian. L. Weiss

 • Alan Kardec

 • Elisabeth-Kübler-Rossová

 • José Silva

 • Richard Bandler

 • Tony Buzan

 • Paul McKenna

 • Louise Hay

 • Stanislav Grof

 • Wayne Dyer

 • Nick Ortner

 • Jarmila Klímová

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB