PLATBA A STORNO POPLATKY

Po obdržení objednávky a zaplacení zálohové částky 50% z ceny kurzu budete do kurzu zařazen.

Úhrada kurzovného: do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a název kurzu.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na info@itp-kurzy.cz.


14 dní před zahájením kurzu vám budou zaslány pokyny na email uvedený v objednávce, kde budou podrobné organizační informace (časy zahájení, místo a popis cesty, parkování apod.).

V případě neúčasti na kurzu z důvodů na straně účastníka jsou zavedeny následující storno poplatky:

 

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

  • 30 dní před začátkem kurzu: žádné storno poplatky neúčtujeme
  • 29-15 dní před začátkem kurzu: 20% z celkové ceny kurzu
  • 14 a méně dní před začátkem kurzu: 40% z celkové ceny kurzu
  • 24 hod. před zahájením akce nebo neomluvené absence na akci bude účtováno kurzovné v plné výši.
  • V případě vyslání náhradníka se žádný storno poplatek neúčtuje.

V případě, že se kurz neuskuteční z důvodů na straně vzdělavatele, bude účastníkům na základě domluvy nabídnut jiný termín nebo vrácena platba za kurz v plné výši.

V případě, že se zájemce nemůže objednaného a již zaplaceného kurzu zúčastnit, je oprávněn za sebe na kurz vyslat náhradníka s tím, že před zahájením kurzu je povinen na tuto skutečnost upozornit a poskytnout jeho jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Přesun termínu již zaplaceného kurzu je možný pouze na základě dohody a za předpokladu, že jsou na kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Termín je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast klienta brána jako storno kurzu dle stornovacích podmínek.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na info@itp-kurzy.cz, nebo na tel.: +420 777 669 656

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB