3. Operativní Kouč Neuro-Ligvistického Programování /2020 Praha

Naše cena 31500 Kč

Zbývá počet míst 4

koupit rekvalifikaci

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na výcvik

Operativní Kouč Neuro-Lingvistického Programování

 

PRAHA

 

Zároveň i nástavbové studium k výcviku "Terapeut Psycho-Energetické Transformace"

Rekvalifikační výcvik

28.03.-29.03., 04.04.-05.04., 25.04.-26.04., 15-17.05.,  30.05.-31.05.2020

 

Z důvodu současné situace v ČR je termín přesunut na:

24.- 26. 04., 15.-17. 05., 30.-31. 05, 05.-07. 06.2020

 

Pro bližší informace o výcviku mě můžete telefonicky kontaktovat od pondělí do neděle od 8:00-20:00 hod.

POČET MÍST JE OMEZEN,

aby byla zajištěna kvalita před kvantitou


 

Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování je praktický a vysoce zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu.

Dnešní doba vyžaduje efektivitu, rychlost, sebevědomí a ambice. Lidé jsou již dnes naklonění vyhledat odbornou pomoc či vedení zkušených odborníku/koučů, aby nezůstali stát příliš dlouho na místě, protože čas je neúprosný a potřeb je mnoho.

Klasická psychologie začíná být spíše přežitkem nežli prožitkem a efektivní změnou klientových potřeb.

 

Program výcviku je připraven tak, abyste po jeho ukončení mohli vést svou vlastní poradenskou činnost a také působit jako specialista na firemní problematiku týkající se stresové zátěže, vysoké míry zaměstnanecké fluktuace, výběr zaměstnanců a vytvoření týmů na základě osobnostního profilu.

Kouč Neuro-Lingvistického Programování realizuje pro společnost zejména tyto činnosti:

1.      Rozvoj firemních hodnot, strategie a cílů

2.      Analyzovat potřeby zaměstnanců

3.      Monitorovat plnění potřeb zaměstnanců

4.      Aktivně zajištovat a podporovat jasnou komunikaci ve společnosti

5.      Poskytování zpětné vazby jak vedoucím pracovníkům, tak samotným zaměstnancům

6.      Zajišťovat nastavení a následnou kontrolu optimálního pracovního prostředí

7.      Organizovat a pečovat o kariérní a vzdělávací systém firmy

8.      Aktivně zajišťovat mentoring konfliktů na pracovišti

9.      Poskytovat poradenství a konzultace ve vlastní praxi

10.    Pořádat osobní nebo týmový koučink

 

Pro společnost se můžete stát klíčovou osobou, která odhalí nezdravé jádro firmy a volbou jednotlivců sestaví pracovní týmy, což následně vytvoří příjemné pracovní zázemí, tím sníží pracovní stres a zároveň eliminuje Syndrom Burn Out.

 

Nabytí koučovacích dovedností a znalosti z oblasti Neuro-Lingvistického Programování vám usnadní a vylepší jednání s kolegy, klienty, s přáteli, rodinou a dětmi.

Pro koho je kurz určen

 • Pro personalisty
 • Kouče
 • Firemní manažery a vedoucí pracovníky
 • Pedagogy
 • Léčitelé
 • Sociální pracovníky
 • Poradce
 • Pro kohokoli, kdo chce efektivně pracovat na sobě.
 • Pro kohokoli, kdo chce zlepšit svoje komunikační schopnosti a vztahy ať už v práci nebo v osobním životě
 • Pro ty, kteří si chtějí otevřít vlastní poradenskou praxi

Jaké vzdělání by měl mít Kouč Neuro-Lingvistického Programování

 • Pro naplnění akreditováného programu je nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pro naplnění vlastních potřeb toto podmínkou není.
 • Není nutná znalost z oblasti psychologie ani z oblasti koučinku

 

Naučíte se jak konstruktivně vést konfliktní komunikaci mezi zaměstnanci, v partnerských vztazích nebo osobním životě.

 • Jak vést konstruktivní komunikaci
 • Proč je konflikt důležitý
 • Jaké strategie konflikt nese
 • Jak může být konfrontace nebezpečná

 

Taktéž jsme do výcviku začlenili velmi ožehavé téma: poruchy osobností aneb jak pracovat s manipulátory

 • Jak rozpoznat manipulátory
 • Jak jednat s manipulátory
 • Jak se od nich distancovat a co na ně platí

 

Další přidanou hodnotou výcviku je v dnešní době stále omílané téma STRES

 • Naučíte se techniky na zvládání stresu
 • Jak rozpoznat, kdy se klient nachází ve stresu
 • Jak pracovat s neverbálními projevy tzv. „řeč těla“
 • Jak rozpoznat z tělesných reakcí klienta, kdy ještě není vhodná chvíle na určité téma.
 • Co napoví oční klíče a jak v nich číst

 

Efektivní vedení klienta k uvědomění si komfortní zóny, která blokuje jeho sny a úspěch ať už vztahový, zdravotní, finanční nebo pracovní). Podpora a vedení klientovy změny životního přístupu k sobě samému – cestou seberealizace ke spokojenosti a úspěchu.

Získáte nástroje tvůrců Neuro Lingvistického Programování lingvisty Johna Grindera a psychologa Richarda Bandlera, kteří se zabývali pozorováním a studiem třech světově významných terapeutů Virginie Satirové vynikající a uznávané rodinné terapeutky, Fritze Perlse zakladatele Gestalt terapie a Miltona Ericksona světově proslulého hypnoterapeuta.

 

Náš výcviku Kouč Neuro-Lingvistického Programování je také jedinečný v tom, že vás naučí to, co se jinde neučí:

 • Jak mozek využívá svůj potenciál
 • Chemické procesy mozku ovlivňující život
 • Spolupráce  vědomé a podvědomé mysli
 • Co je to paměť a jak s ní produktivně pracovat
 • Techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyku, které blokují úspěch a proces změny. Tj. uspořádání myšlenek a přizpůsobení chování za účelem dosažení požadovaného cíle.

 

Výcvik probíhá pod vedením zkušených a certifikovaných trenérů a praktiků, kteří vás naučí konkrétní postupy, abyste uměli sebejistě a samostatně koučovat. Vždy nejprve porozumíte smyslu všeho, co proberete, a až následně proniknete do technik, co a jak máte dělat. Program se zaměřuje na okamžité uplatnění dovedností  v praxi.

Náš výcvik respektuje jedinečnost každého účastníka.

Stručný obsah výcviku:

Osobnost kouče a styly koučování

 • Kdo je to mentor, kouč, leader
 • Styly koučování
 • Specifika firemního koučování
 • Škálování

Nástroje koučinku

 • Technika GROW
 • Technika SMART/ER
 • Výhody Brainstormingu v koučovacím rozhovoru a v praxi
 • Jak efektivně tvořit poznámky / Skečnouting

Time Management

 • Zloději času v týmu
 • Rozbor Time managementu
 • Pravidla pro jednoduchý a efektivní Time management
 • EQ - Emoční Inteligence

Práce s charakterovým profilem

 • Zdroje energie člověka
 • Obranné mechanismy
 • Strukturální model psychiky

Jak rozvíjet vlastní mysl / Mindfulness

 • Mindfulness v rámci koncentrace
 • Neuroplasticita
 • Terapeutická strategie rozvoje mysli / Mindfulness

Jak zvládnout Odkládání / Prokrastinaci

 • Kritické myšlení
 • Jak dosáhnout osobního rozvoje v PROKRASTINACI
 • Akceschopnost v praxi

Prezentační dovednosti

 • Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout
 • Facilitátor
 • Zásady pro vedení periodického hodnotícího pohovoru

 

Jak vést Efektivní komunikaci

 • Efektivní komunikace v procesu
 • Strategické prvky – před zahájením komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Jak tělo promlouvá / Řeč těla

Raport

 • Co to je raport
 • Jak se jak navázat úspěšný raport s druhou osobou
 • Komfortní zóna
 • Co to je KZ
 • Jak zjistit limity, které blokují spokojenost, úspěch

NLP – Neuro Lingvistické Programování

 • Co je NLP
 • META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
 • Hluboká a Povrchová struktura myšlení
 • Meta-otázky NLP
 • Změna myšlení pomocí kotvy

Smyslové kódy – modality

 • Vnímání reality smyslovými kanály
 • Přirozené kotvy myšleni v mozku
 • Oční klíče
 • Kontraproduktivní komunikace
 • Oční kontakt v dialogu

Neurochemické procesy lidského mozku a proč je důležité to znát

 • Lidský mozek a neuronová síť
 • Změna myšlení jako možnost volby
 • Limbický systém a chemické procesy ovlivňující způsob myšlení
 • Jak zvládat stres bez následků
 • Antistresové techniky (soubor technik z několika terapeutických odvětví)

Mozkové hemisféry a jak podpořit pamatování si

 • Krátkodobá a dlouhodobá paměť
 • Jak pracují mozkové hemisféry
 • Techniky na sladění pravé a levé hemisféry

Jak upevnit sebevědomí

 • Co znamená být sebevědomý?
 • Jak upevnit sebevědomí
 • Změna vzorců chování
 • Techniky na podporu sebevědomí
Poruchy osobnosti

 • Jak rozpoznat manipulátora
 • Jak komunikovat s manipulátorem
 • Vytyčení osobních hranic

Program Kouč Neuro-Lingvistického Programování zahrnuje:

 • OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁT
 • Kontinuální procvičování osvojovaných technik s kolegy z kurzu, koordinované samostudium.
 • Všichni účastníci programu kouč obdrží detailní manuál.
 • Odbornou a bezplatnou  konzultaci vlastních případů po dobu 6 měsíců

Místo konání:

Praha, místo konání bude upřesněno...

Lektoří výcviku

Ing. Adéla Karlovská

Jsem akreditovaným koučem a lektorem dalšího vzdělávání dospělých. Od roku 2005 jsem pracovala na manažerských pozicích. Absolvovala jsem řadu vzdělávacích kurzů a seminářů pro vedoucí pracovníky a manažery.

Mám rozmanité praktické zkušenosti s vedením a koučováním týmů i jednotlivců. Dále s vedením a koordinací projektů a procesů především z korporátních společností.

Zároveň vedu vzdělávání v korporátních společnostech.

 

Mgr. Bc. Barbora Korotkova

Jsem certifikovaným koučem, lektorem a terapeutem od roku 2008. Od roku 2010 jsem pracovala v pomáhajících profesích jako sociální pracovník a od roku 2011 jako speciální a sociální pedagog ve státních zařízeních.

V roce 2014 založila a vede soukromou terapeutickou praxi, a zároveň působí jako lektor akreditovaného výcviku MŠMT.

Mám bohaté zkušenosti, jak v oblasti terapeutické činnosti, tak v oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a školení na pozici kouč.

 

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB