METODY KVANTOVÉ EMOČNÍ TRANSFORMACE / KET

Quantum Emotional Transformation Method

 

Bio rezonance

Pod slovem rezonance si můžeme představit ozvěnu, odezvu, echo, ale v metodě kvantové molekulární transformace tuto rezonanci budeme vnímat jako společné kmitání, vlnění nebo vibrace.  Všechno ve vesmíru komunikuje, a protože jsme součástí tohoto vesmíru, tak se tyto vibrace týkají i nás. Všechny věci i živočichové mají své vlastní vibrace. Taktéž orgány a buňky mají svou vlastní vibraci. Jsme stvořeni z atomů a molekul a ty taktéž vibrují svou vlastní frekvencí.

Vše, co s námi vibruje, je přitahováno do našeho života. Ovšem ne vždy se jedná o záležitosti pozitivní. Vibrace mohu být tak silné, že jsou schopné zničit hmotu.

Například zpěvák může silou svého hlasu sklenici zcela rozbít.

Každý předmět, či živočich má svou vlastní energetickou vibraci. Pokud je vibrace hlasu zpěváka totožná s molekulární vibrací sklenice, tak to způsobí roztříštění sklenice.

Živočich se samozřejmě neroztříští, ale jakékoli negativní vibrační energie, které v sobě neseme, mohou do našeho života přitahovat to, co je nám nepříjemné. Strach má velmi silné vibrace. Můžete si všimnout, že lidé, kteří se něčeho například pavouku velmi obávají tak je vidí všude, až nabudou pocit, že to ti pavouci snad tuší a tak je pronásledují. Oproti tomu kdo z nich strach nemá, aby je pohledal.

 

„To co vysíláme, to přijímáme a to co zasejeme, to sklidíme.“

Výrok z bible že „víra hory přenáší“  nebo „víra tvá tě uzdraví“ tím nabírá na smysluplnosti. Neboť tak, jak vibrujeme tak i přijímáme.

Má Autorská metoda využívá techniky propojení těla a mysli na vědomé i nevědomé úrovni.

Mysl je netělesná, přesto má tělesný základ jako je tělo a mozek. O celém systému můžeme hovořit jako o psychosomatické informační síti spojující psyché, která obsahuje vše co má nemateriální povahu – mysl, emoce a duši se somou, která představuje materiální svět molekul, buněk a orgánů.

„Mysl a tělo, psyché a soma.“

 

Tato metoda využívá poznatků kvantového světa a je snadno, rychle a efektivně aplikovatelná nejen v praxi, ale i v životě vašem či klienta. Vznikla na základě mé práce s klienty a pozitivně-efektivní zpětné vazby.  Existuje celá řada terapeutický přístupů, které mají velmi dobré výsledky, ale málokteré techniky je klient schopen pochopit tak rychle, aby transformace mohla proběhnout rychle, hladce a efektivně.
I přesto, že jsem své klienty některé techniky učila, bylo pro ně velmi obtížné to pochopit a více se soustředili na správnost provedení, což jim umožnilo zaměřit se na technickou podstatu, tím pádem vyloučili psyché a kýžený výsledek se občas nedostavil.

A jak se říká v jednoduchosti je krása a proto je zde vynechán složitý pátrací mechanismus po tom, co se v minulosti odehrálo.

Metoda Kvantové Emoční Transformace je založena na autohypnotickém stavu a následném sugestivním opakování, jež programuje podvědomí a přehrává staré omezující programy, které se za ta léta staly našim tichým společníkem a pracují proti nám v domnění, že nás chrání.

Minulost zvrátit nelze, ale lze se naučit novému přístupu k sobě samému. To je hlavním úkolem a přístupem této neobyčejně obyčejné metody, která svou efektivností předčila úspěchy technik, které jsem doposud praktikovala.


Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB