NLP - Neurolingivistické programování

Metoda NLP vznikla začátkem 70. let v USA na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. Při řešení úkolu, modelovat vzorce chování
a rozhodování úspěšných specialistů s cílem určit společné znaky úspěchu, autoři metody jazykovědec John Grinder a matematik, počítačový odborník a terapeut Richard Bandler s překvapením zjistili, že úspěšní lidé používají při své práci podobné až shodné
modelové vzorce chování a zároveň zjistili, že tyto vzorce je možné převést do různých oblastí profesního i osobního života.

NLP vychází z toho, že většina problémů v životě pochází z modelů chování, které si ukládáme v mysli.

Význam NLP - neuroligvistické programování

První – „neuro" – se vztahuje k neurologickým pochodům vidění, slyšení, vnímání, cítění a chuti, které tvoří základní kameny zkušeností.

Druhá – „lingvistická" – část se zabývá způsoby, jakým užíváme jazyk při komunikaci s jedinci.

Třetí – „programová" – část se vztahuje ke strategiím a technikám organizace těchto vnitřních procesů.

 


Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB