SILVOVA METODA - integrální použití mozku, osobní růst

Silvova metoda je mezinárodní vzdělávací program rozvoje mysli a kontroly stresu. Je založena na vědeckých poznatcích účinnějšího použití mozku a mysli.

Postupy Silvovy metody jsou zvoleny tak, aby umožňovaly dosáhnout alfa frekvence nejen v klidu a pohodlí domova na sklonku dne, ale i za málo příznivých podmínek, kdykoli v průběhu dne, a to i při střetu s vypjatou stresovou situací. Různé formy mentálních technik lze podle konkrétních potřeb uživatele kombinovat, což umožňuje nejen komplexní psychohygienu, ale také přípravu pro optimální výkon za všech okolností.

 • rozpoznání a neutralizaci stresu
 • odstranění tělesného a duševního napětí
 • celkové zlepšení zdraví a řešení specifických zdravotních problémů
 • zbavení se nespavosti a migrén
 • rychlou reenergetizaci, obnovení svěžesti a nadšení do práce
 • překonání omezujících představ a limitujících podmíněných reakcí
 • vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života
 • výrazné zlepšení paměti a soustředění zesílení sebedůvěry a sebevědomí
 • stanovení cílů a jejich dosažení bez zbytečných ztrát sil
 • zapamatování si snů a jejich využití k řešení problémů
 • rozvíjení tvůrčích schopností a intuice
 • dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy
 • zlepšení komunikace s druhými
 • nalezení harmonického emocionálního partnera
 • odstranění starých programů a zbavení se zlozvyků
 • mobilizaci vnitřních zdrojů a realizace svých vloh a talentu
 • rychlejší a efektivnější učení
Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB