STRES POD KONTROLOU

podle J.H. Schultze je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. 10 důvodu pro AT:

  • Relaxace, která funguje (výzkumně ověřena účinnost)
  • Odborně vedený nácvik
  • Pravidelné cvičeni bez závislosti na terapeutovi, místě, čase, pomůckách a zcela zdarma
  • Metoda zvládání stresu a snížení úzkostí
  • Metoda seberozvojová a sebepoznání
  • Metoda harmonizace, zvýšení vnitřního klidu
  • Podpora zdravějšího spánku
  • Zmírnění až vymizení bolestí
  • Větší soustředěnost a výkonnost (studium, práce, sport)
  • Podpora zlepšení vztahů (snížení konfliktů a podráždění)
Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB