Strach z budoucnosti

14. 06. 2017 | IVANA KADLECOVÁ

Za gramatiku a úpravu příspěvku zodpovídá autor

Slečna M. mě navštívila poté, co se dozvěděla o metodě EFT od kamarádky

a chtěla ji vyzkoušet k uvolnění stresu. Přišla s tím, že mívá negativní myšlenky, nevolnosti, prostě, že se celkově cítí nekomfortně.

Po chvilce rozhovoru se ukázalo, že slečna M. má strach ze změn v životě, strach z  budoucnosti v partnerském vztahu, nakonec to byl strach ze zklamání.Určily jsme subjektivní jednotku stresu*(SJS 9)./0 – 10,tzn.0 nejméně. ..10 nejvíce/

 

Sestavily jsme ladící větu a ťukaly jsme na „karate bod“ 3x

„I přesto, že mám strach z budoucnosti v partnerském vztahu, mám se ráda

a přijímám se.“

Nádech a výdech,napít, otázka kdy ses narodila? ….

Znovu jsme prošly strach z budoucnosti v partnerském životě, strach ze zklamání.Strach cítila v oblasti žaludku, byla to svíravá bolest v žaludkuna stupnici *(SJS8).

 

Poklepávaly jsme na bodech EFT a slečnaopakovalau každého bodu

- mám svíravou bolest v žaludku

- bolí mě žaludek

- mám bolest v žaludku

Prošly jsme body EFT  3x dokola, bez změněné emoce.

Nádech a výdech,napít,  otázka kdy má maminka narozeniny?....

Opět jsme prošly strach z budoucnosti v partnerském životě, strach ze zklamání a bolest v žaludku se snížila na *(SJS 3)

Udělaly jsme ještětechniku Gamut 9/2x , na poprvé se úplně nezdařila/.

Znovu jsme prošly strach z budoucnosti v partnerském životě, strach

ze zklamání a bolest v žaludku se přemístila do okolí žaludku.

Prošly jsme body EFT  2x dokola

- bolí mě okolo žaludku

a najednou se jí změnil pocit

- nával, do hlavy tlak, horko, pocit na omdlení, nával horka do hlavy

- pocit na omdlení

Znovu jsme určily intenzitu problému * (SJS 6)

a začaly s metodou EFT

- mám nával

- mám horkost do hlavy

a prudká změna pocitu

- je mi na omdlení

Oťukali jsme 3x dokola všech 14 bodů EFT

- je mi na omdlení, chce se mi omdlít

Nádech, výdech,napít, změna polohy ....

Opět jsme prošly strach z budoucnosti v partnerském životě, strach ze zklamání.

Vyhodnotily jsme intenzitu pocitu*(SJS 4)

Pocity kolísají, všechno se to mění,…….. větší je nával než pocit na omdlení

- mám nával

Znovu jsme oťukaly 2x dokola EFT

Nádech, výdech,napít, kdy máš svátek?

 

Opět jsme prošly strach z budoucnosti v partnerském životě, strach ze zklamání.Vše kolísá, všechno se to mění,…ustálily jsme se na polití horka,

jak kdyby mi do těla něco vešlo a vše mi to rozházelo, cítím pocit horka.

Rozumím tomu, že máš pocit horka?

- mám pocit horka

Znovu jsme prošly body EFT 3x dokola, nádech, výdech, trošku si přesedni, nekřížit nohy, napij se a znovu se podíváme do tvého strachu z budoucnosti, hlavně v partnerském životě , kdy míváš bolesti žaludku ……..

Určily jsme  intenzitu pocitu: „Trošku jsem se zklidnila“, jsem na bodu *(SJS 2)

Prošli jsme body EFT střídavě s negativní a pozitivní frází, tzn.:

Mám pocit horka, cítím se klidná, mám pocit horka, cítím se klidná, mám pocit horka, ………...cítímse klidná a skončily jsme s pozitivní frází cítím seklidnána temeni hlavy.

 

Najednou zazněl spokojený výkřik: „Zklidnila jsem se, cítím se klidná, cítím se taková volnější …“

 

Znovu jsme prošly celou představu navázání nového partnerského vztahu

a slečna M. se již cítila velmi klidná a spokojená.

Zeptala jsem se, zda je to takhle v pořádku, jestli se cítí opravdu spokojeně, bylo mi odpovězeno, že ano. Terapii jsme ukončily s tím, že mi dá vědět, pokud by se něco změnilo. Domluvily jsme se na dalším pokračování v terapii

a překontrolování strachu z budoucnosti asi za 7 – 10 dnů.

Myslím, že moje první samostatná práce se mi vydařila, protože slečna M. odcházela s úsměvem na rtech.

 

 

Zpracovala v Brně dne 8. 6. 2017

Ivana Kadlecová,

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB