Negativní reakce na dotek - ve spánku

11. 07. 2017 | Stanislav Eliška

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

1.sezení Klientka přišla s problémem a žádostí o radu, byla unavená, sama smířená se situací a „příčinami“ ale se snahou vyřešit problémy ve vztahu s partnerem.

Posadil jsem ji do křesla, nabídl čaj a vyzval ji k vyprávění jejího problému.

Klientka v úvodu řekla, že si není sama vědoma žádného problému (reakce na dotek partnera ve spánku), že má doteky ráda, ráda je přijímá i dává.

Dle jejích slov si partner stěžoval na „útěk při dotyku / pohlazení / ve spánku; po pohlazení se klientka odtáhne a zabalí se do přikrývky. Sama si není ničeho vědoma ani se neprobudí.

Její příběh navodil první dojem, že má všechno vyřešené a je se všemi svými „zážitky“ srovnaná. Ve snaze najít životní rovnováhu a vysvětlení prošla „rodinné konstalace“ , udělala si kurz numerologie, atd.

Všechny „zážitky“, které později řekla si doposud ukládala jako: „bylo to správně, že se mi to stalo, nikdo za to nenese vinu.“ Sdělila mi, že ji strýc zneužil, ale že mu odpustila.

Navázal jsem „raport“, klientka byla kinestetický typ,když byla malá tak měla nejraději babičku a ta jí říkala Evinka. Měla bohatou představivost a snadno upadala do stavu „alfa“. Vzhledem k pozdějšímu vývoji to byla obranná reakce organismu na zážitky, které mi později ukázala.

Použil jsem metodu příběhu a zaznamenal si důležité milníky pro další terapii.

Vyzval jsem klientku aby zavřela oči a představila si jak je „ta malá Evinka, jde spát, leží v posteli v pyžamku,…

Klientka velmi rychle upadla do hypnózy, „přesunula se“ do chvíle, ze které měla traumatizující zážitek a popsala celý průběh kdy šla spát a matka jí i přes její námitky nechala ležet v jedné posteli se strýcem. Ten jí osáhaval,…, ke zneužití přímo nedošlo.

Klientka byla velmi rozrušená při vzpomínkách na prožitou situaci.

Pokračovala tím, že jí matka nevěřila, že k incidentu došlo a nařkla klientku ze lži. Další křivda, kterou si nesla bylo to, že jí matka nevěřila a nepomohla jí.

Později jsem zjistil, že rodinné vztahy v podstatě neexistují a tuto „nezkušenost / neznalost“ si klientka odnesla do svého dalšího života.

Ukončil jsem opětovné prožívání traumatické situace klientky a vrátil ji z hypnotického stavu tak, že si vůbec nevzpomínala na to co právě prožila. Byla klidná a „v pohodě“.

Pro další práci jsem zvolil Metodu EFT abych odboural negativní reakce a NLP abych změnil vnímání prožitého, v „nevědomí“ uloženého traumatu.

Vyzval jsem klientku aby si vzpomněla na traumatický zážitek a řekla jak se cítila.

Odťukali jsme: strach SJS - 4 - 1 přestože mě strýc osahával, mám se ráda…

Zoufalství SJS 10 – 8 – 3 - 0 přestože jsem zoufalá, že strýc leží vedle mne…

Nenávist SJS 10 – 5 – 0 přesto,že nenávidím strýce, mám se ráda ….

Nedůvěra matky 10 – 4 – 0 přesto, že mi matka nevěří, mám se ráda …

Bezmoc 10 – 3 – 0 přesto, že jsem bezmocná a matka mi nevěří…

Zlost 10 – 2 přesto, že mám zlost na matku protože mi nevěří…

Poklepávání jsem začal v kompletním kolečku i s fixací pohybem očí a tralala – 123 – tralala

Postup byl rychlý a poslední emoci už jen „Faster“ – klientka byla velmi senzitivní.

V tuto chvíli jsem použil metodu „přeprogramování“ NLP.

Znovu jsem ji vyzval aby si vzpoměla na prožitek a na emoci, která je nejsilnější; klientka uvedla, že to, že jí matka nevěří a nutí jí spát v jedné posteli se strýcem. Nechal jsem jí sledovat prst a pohybem očí přes všechny meridiány „poškrábal“ záznam (pečlivě 20x), na stejnou otázku si klientka žádnou zvláštní emoci nevybavila.

Přešel jsem k původnímu účelu návštěvy.

Otázky: „co by se stalo, kdyby jste se při doteku od partnera ve spánku neodtáhla?“

„umíte si představit, že vás partner (Roman) ve spánku hladí?“

Klientka sebou trhla, nedokázala (nebo nechtěla) odpovědět.

EFT: SJS 7 přesto, že se odtáhnu když na mně Roman sáhne, rozhoduji se být v klidu „malé kolečko“

SJS 5 přesto, že se zabalím do deky když mě Roman pohladí na stehně mám se ráda a ….0

SJS 5 přesto, že cítím dotyk ruky na břiše ,rozhoduji se být uvolněná a klidná 3 – 0

Vzhledem k tomu, že celá terapie trvala 110 min domlouvám se s klientkou na dalším sezení za 5 dnů.

Klientka je spokojená a cítí se dobře, má zájem na dalším řešení svých „skrytých“ traumat a souhlasí s termínem.

2.sezení

Navázali jsme na první sezení, klientka sděluje, že partner pozoroval rozdíl v chování a reakci na doteky ve spánku, Situace již není traumatizující.

Otvíráme problém vztahu s matkou: …..

Shrnutí : klientka měla život plný traumat od zneužití, přes nefungující rodinu, šikanu ve škole až po sebevraždu partnera, projevilo se to na jejím chování a pocitu, že vše je tak v pořádku, dávala vinu sobě.

Po druhém sezení se „onemocněla“ – od srdce, přes játra až po totální vyčerpání. Po další krátké návštěvě se symptomy zdravotních problémů „ztratily“

Cesta bude dlooouhá, J

Březen 2017

Stanislav Eliška

Zd. Štěpánka 2127, Rakovník

Mob. 734837398

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB