Fobie z tělesných projevů u lidí

14. 12. 2017 | Marcela

Za gramatiku a úpravu odpovídá autor

 

Pan  Vláďa mě navštívil na doporučení své kamarádky, která u mne byla na terapii.

Svěřil se s problémem, který u něj vyvolává velkou agresi a provází jej už od dětství.  Nesnáší, když lidé kolem něj popotahují, tento jev se u něj projevuje  velkou nenávistí, vztekem a agresivním chováním. Svou reakci na tento projev si uvědomuje jako omezující, nutnost nakupování při větším množství lidí přežije. Dobrovolná návštěva kina, koncertu, restaurace je pro něj téměř nepřijatelná. Chápe, že lidé mohou být nemocní, nemají k dispozici kapesník, ve filmu věrohodně hrají svoji roli nebo ani nevědí, že toto vykonávají (zlozvyk). Nedokáže přesně označit situaci z minulosti – dětství.

Nicméně klient přiznal, že pokud člověka, který toto pravidelně dělá, zná a váží si ho, tento projev mu nevadí.

 

Po seznámení s problémem pana Vládi jsme se domluvili na EFT procesu kdy začátek terapie se nesl v duchu

-          I přesto, že lidé okolo mne popotahují, mám se rád a přijímám se takový, jaký jsem

 

-          Po dvou kolech EFT se nám jako hlavní ukazatel projevil vztek, který klient sám vnímá i při jiných činnostech  („nepřijatelná jízda řidiče před klientem“, „pomalé reakce okolí na různé záležitosti“, výpadek wi-fi sítě na několik vteřin – agresivní reakce…..)

 

 

-          Poklepali jsme s Vláďou odporný a svazující vztek, kdy klient cítil obrovskou horkost v oblasti bránice a plic a při opakování negativa 15 min vykašlával horkost a vztek.

 

-          Pomalu jsme přecházeli na vizualizaci návštěvy kina  - veřejných prostor přes techniku klient za sklem, kdy Vláďa viděl, že někdo vytváří grimasu nosu při popotahování. V tuto chvíli bylo vše v pořádku. I při odstranění clony a uvědomění si konkrétní osoby neměl klient problém.

 

-          Udělali jsme tedy  přímo asociaci v kinosále, kdy je již tma a někdo za ním sedí a velmi silně popotahuje. Při této představě se Vláďa rozesmál a jeho slova zněla „ já jsem ale debil“.  V tuto chvíli to znamenalo jako pochvala sobě samému. V uznání velké úlevy jak psychické, tak v oblasti hrudníku, jsem terapii zakončila vizualizací klidného jednání ve vypjatých situacích s pozitivním „ Rozhoduji se být klidný….“

Sám Vláďa se chtěl objednat na příští setkání, aby se pochlubil, jak to zvládl.

 

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB