Strach z veřejného odsouzení

05. 05. 2018 | Renata Šáfrová

Za gramatiku a úpravu příspěvku zodpovídá autor

Na sezení se dostavila štíhlá asi padesátiletá žena, která očividně nebyla ve své kůži. Tichým rozklepaným hlasem popisovala svůj strach z toho, že si lidé všimnou třesu jejích rukou (lékařská diagnóza Parkinsonova choroba), což ona vnímala jako svoje totální společenské znemožnění. Ukázalo se, že v souvislosti s tímto tématem prožívá stud, který působí hluboký smutek v její duši.

 

Následující kroky ke zpracování jejího strachu:

Problém: strach z veřejného odsouzení

SJS 10 při představě, že si lidé všimnou jejích třesoucích se rukou

Karate bod - Polarizace 3x:

I přesto, že mám strach z toho, že si lidé všimnou třesu mých rukou, přijímám se a mám se ráda.

EFT proces:

Obočí, vedle oka, pod okem, na bradě, klíční kost, podpaží, palec, ukazováček, prostředníček, malíček, zápěstí, vnitřní strana lýtka, vršek hlavy

Gamut 9: všech 9 bodů

Kontrola SJS: 4 - strach se zmenšil

Zbývající proces:

Pocity se změnily, a tak jsme zareagovaly novým heslem/ další polarizace + karate bod:

I přesto, že se mi třesou ruce, přijímám se a mám se ráda. (3x)

EFT proces:

Obočí, vedle oka, pod okem, na bradě, klíční kost, podpaží, palec, ukazováček, prostředníček, malíček, zápěstí, vnitřní strana lýtka, vršek hlavy

Gamut 9: všech 9 bodů

Kontrola SJS: 0

Vybavila se jí vzpomínka, jak jako sedmiletá soustředěně nese vrchovatý hrnek s horkým čajem, načež na ni otec hlasitě vzkřikne, ať dává pozor, aby horký čaj na sebe nevylila. Tehdy se úlekem rozklepala a samozřejmě nějaký čaj rozlila.

 

Pochopením si klientka oddechla a celá se rozzářila: „Ach takhle je to.“

Pocit úlevy a uvolnění jsme ukotvily.

Znovu jsme na závěr prošly představu třesoucích se rukou na veřejnosti. Dítě v ní bylo v pohodě - i ona se cítila v pohodě.

Na závěr jsem jí ještě vysvětlila, jak může používat kotvu v běžném životě.

 

Renata Šáfrová

www.cantara.cz

Jablonec nad Nisou

mob. 732 129 786

 

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB