Strach z veřejného vystupování

18. 06. 2019 | Lenka Kočerhová

Za gramatiku a úpravu příspěvku zodpovídá autor.

 

Paní Hanka mne navštívila v mé poradně přes doporučení od své známé, která je též mou klientkou.

Hanka se chce zbavit strachu z veřejného vystupování, jako příklad uvedla soudní jednání či blížící se závěrečnou zkoušku.

 

Za pomocí EFT terapie jsme postupně ladily a ťukaly níže uvedené fráze:

„I přesto, že mám strach, mám se ráda a přijímám se.“

-strach veřejně vystupovat

-strach projevit vlastní názor

-strach z možného neúspěchu

 

Následné zhodnocení SJS ( Subjektivní jednotky strachu ), kdy na stupnici od 0 do 10 byla intenzita výrazně snížena na stupeň 2, jsme zbytek strachu doladily pomocí Oční korekce.

 

Ukázalo se, že se v jejím případě strach projevuje jako tlak na hrudi, a tak jsme ťukaly na:

„I přesto, že mám tlak na hrudi, mám se ráda a přijímám se.“

 

Dále jsme pokračovaly pomocí KMT na rozpuštění těchto strachů a tlaku na hrudi:

„Rozpouštím strach..“, „Rozpouštím tlak..“

 

Důsledkem KMT se Hanka dostala do velmi příjemného stavu Alfa, díky němuž jsme za pomocí Vizualizace ( kdy si Hanka představila situaci, v níž např. vchází do soudní síně ) a návazné autohypnóze posílily sebedůvěru.

V závěru jsme tedy tento vzniklý vnitřní klid dle Hančiných představ upevnily Kotvou.

 

Další sezení již nebylo zapotřebí. Hanka zkoušku v klidu a úspěšně zvládla a na soudní jednání se nyní naopak dokonce těší, jak se bude moci konečně vyjádřit, jak potřebuje.

 

 

Lenka Kočerhová

Rybníky 71

725989808

 

 

 

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB