Sebedůvěra, svázanost

18. 06. 2019 | Tomáš Šťastný

Za gramatiku a úpravu příspěvku zodpovídá autor.

Dne 29.5.2019 se dostavila paní M. Navázání Raportu s klientkou proběhlo formou přátelského rozhovoru tak, abych si získal důvěru klienta. Již v této fázi klientka opakovaně zmínila pocity výčitek vůči rodičům, se kterými se příliš nestýká. Prostřednictvím několika koučovacích otázek, klientka sama dospěla k názoru, že její nedostatečná sebedůvěra pramení právě z tohoto pocitu vůči rodičům a právě toto téma si přeje řešit, protože v něm má spoustu otazníků. Vyvolává to v ní pocity svázanosti a bolesti na hrudi, kdy se nemůže nadechnout.

Klientce jsem vysvětlil, že Kouč pomáhá nalézt a odstranit emoční příčiny problému, jako je právě to co popisuje, a které jsou skryty za situacemi nebo nepříjemnými pocity, které klientku trápí.  Klient tak lépe pochopí své vnitřní já a vlastní vnímání okolního světa. Kouč dává klientovi nadhled, je jeho průvodcem života. Cílem kouče, je naučit klienta pracovat se sebou samým tak, aby byl schopen většinu svých životních problémů řešit sám.

Po souhlasu klientky, že je s tím takto srozuměna, jsme se vrátili k tématu jejího problému a pro lepší koncentraci jsem použil GAMUT 9 s mícháním očních pozic a melodií lalalalala. Klientku jsem následně uvedl do stavu relaxace pomocí dýchacích cvičení při zavřených očích, kdy byla schopna se dostatečně uvolnit a zaměřit se své pocity. Silnější z pocitů byla bolest na hrudi, kterou jsme pomocí EFT postupně začali odstraňovat TLAK NA HRUDI. Po kontrolním dotazu na stupnici SES (stupnice emočního stresu) jsme se dostali na číslo 5, kdy se bolest přesunula více do oblasti břicha, kde se klientce vybavil silný pocit BEZNADĚJ. Po časové ose (KDY, JAKÁ SITUACE) se vybavil obraz z dětství. Ona dítě stojící venku a dívá se na mámu s kočárkem, ve kterém je její mladší bratr. Traumatizující byl pro klientku zejména pohled matky, který klientka vnímala právě jako BEZNADĚJ a opovržení, že matka ji nemá ráda a vysmívá se jí.

Tento pocit BEZNADĚJ se nám prostřednictvím KMT - rozpouštěním podařilo zmírnit na 3 a klientce se spustili velké emoce. V průběhu dalších otázek se ukázalo, že bratra vychovával více klientka než jejich matka a otec vyžadoval po klientce pouze povinnosti.

Klientce jsem nabídl možnost změny vnímání tohoto traumatizujícího obrazu s matkou a kočárkem formou přímé asociace či disociace za plexisklem. Klientka souhlasila s přímou asociací. Její vnímání obrazu se postupně změnilo a došlo k přiblížení klientky k matce a nahlédnutí do kočárku, což bylo pro klientku opět emočně velmi silné. Pocit BEZNADĚJ v břiše po tomto okamžiku úplně zmizel.

Kontrolou bylo zjištěno, že klientka má již pouze lehký tlak na hrudi, který spojuje s pocitem NESVOBODY od dětství a plněním pouze povinností od rodičů.  Tento pocit jsme  VIZUALIZACÍ nahradili situací jinou, kdy se klientka cítila svobodná a pomocí KOTVY jsme pocit svobody a obraz ukotvili.

Klientku jsem poté provedl zpět do přítomného okamžiku. Vnímala změnu, že se může nadechnout, je silnější a odvážnější. Celkově byla klientka velmi unavená, ale spokojená a mile překvapená jak vše proběhlo.

 

 

Tomáš Šťastný

Kouč psychoenergetické transformace

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB