Bolest hlavy

18. 06. 2019 | Mgr. Kateřina Bártová

Za gramatiku a úpravu příspěvku zodpovídá autor

Pan M. přišel na terapii s bolestí hlavy.

 

Dostavovala se čím dál intenzivněji a častěji. Překážela mu v soustředění na cokoli. Neměl chuť se pustit do žádné volnočasové aktivity, aby ho z ní bolest nevytrhla, jak se mu poslední dobou stávalo.

 

Podstoupil četná lékařská vyšetření. Ta ovšem na žádný fyzický problém nepoukázala, tak se rozhodl hledat původ psychický.

 

Po navázání raportu jsme během koučovacího hovoru došli ke skutečnosti, že se bolesti hlavy dostavují od chvíle, kdy byl pan M. jmenován do nové funkce ve firmě, pro kterou spokojeně pracuje už řadu let. Jeho nová pozice je mnohem náročnější nejen odborně a časově, ale zahrnuje časté setkávání s hlavním vedením společnosti a to přináší panu M. velké nervové vypětí.

 

Dalšími kroky bylo:

 

  • pojmenování stresu
  • formulování hlavních obav
  • představa ideálního stavu,

 

což bylo následně použito v terapii.

 

Klienta hned během hovoru hlava rozbolela, soustředili jsme tedy pozornost na její uvolnění.

 

Proběhlo krátké úvodní představení EFT a použití fráze

 

„I přes to, že mě bolí hlava, mám se rád a přijímám se.“

 

Další odlaďování se soustředilo na následující:

 

  • Bolest hlavy
  • Pulzující bolest hlavy
  • Zbývající bolest hlavy

 

Subjektivní jednotka stresu klesala z počáteční míry 7 přes intenzitu 4 na mírnou 2, která už byla odstraněna oční korekcí.

 

Následně došlo k vizualizaci pracovního dne včetně některých významných schůzek.

 

Metodou KMT jsme pokračovali v odstraňování stresu především posilováním vlastního sebevědomí a sebejistoty klienta použitím frází

 

  • Jsem úspěšný
  • Jsem rozhodný
  • Jsem vyrovnaný
  • Jsem bez obav.

 

Toto posilování zůstalo předmětem klientovy samostatné práce na sobě.

 

V závěru si pan M. vizualizovat příjemný okamžik sebevědomý, který už v minulosti zažil a tento pocit ukotvil pro snazší zvládání perných chvil na současném pracovišti.

 

Klient odcházel z terapie uvolněný, odhodlaný na sobě pracovat a domluvil si termín další schůzky.

 

Věřím, že svou vůlí překoná všechny překážky a já mu na té cestě budu pyšným průvodcem.

 

Kateřina Bártová

katerina.l.bartova@gmail.com

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB