Cítím se špatná, protože se mi líbí i ženy

18. 06. 2019 | Jitka Caldová

Cítím se špatná, protože se mi líbí i ženy

 

Za gramatiku a úpravu příspěvku zodpovídá autor

Slečna Pavla přichází na doporučení od jiné klientky s tím, že má pocit, že je špatná, protože zjistila, že se jí líbí ženy a chtěla by s nějakou ženou prožít něco erotického. Slečna Pavla pochází z křesťanské rodiny, kde je toto něco nepřípustného.

 

Postupně navazuji raport a klientka se více otevírá. Uvádí, že již není schopná se denně potkávat se ženami, protože má pocit, že je to na ní poznat a všichni si toho všimnou.

 

Začínáme prodýcháváním a uvolněním klientky. Ptám se Pavly na tok jejích myšlenek a na to, co ji nejvíce trápí v souvislosti s tím, co mi sdělila.

Pomocí metody EFT zpracováváme „I přesto, že se cítím špatná, když se mi líbí ženy, mám se ráda a přijímám se":

SJS (subjektivní jednotka stresu) je nejprve 10 …6…1 a po oční korekci se dostáváme na 0.

 

Klientka dále udává strach z nepřijetí okolím, co si o ní ostatní pomyslí.

Metodou KMT zpracováváme „ Rozpouštím ten strach “ (v souvislosti s nepřijetím okolí)

SJS je na stupnici 8.

Při odťukávání se přidává fyzický pocit tlaku na hrudi a tak opět pomocí KMT  „ Rozpouštím tlak v hrudi“,

po uklidnění intuitivně prokládám afirmační větou metodou KMT „ Smím si to dovolit “ (že se mi mohou líbit i ženy) ….spouští se velká emoční reakce a tak s klientkou dýcháme za stálého odťukávání, dokončujeme pro zklidnění větou „ Jsem klidná “ .

SJS strachu i tlaku na hrudi je na 0.

 

Pavla je v příjemném uvolněném stavu a tak ještě tvoříme Kotvu, kterou může následně použít na to, aby se cítila v kontaktu se ženou příjemně, nebyla nervózní a celkově, aby se cítila lépe v této situaci.

 

Pro kontrolu jsem Pavlu uvedla do asociace v konkrétním příběhu, kde dříve nebyla schopná s dotyčnou ženou komunikovat a v těle se objevovaly různé tenze, bušení srdce a třes. Představa slečny Pavly probíhala klidně a vyrovnaně.

 

 

Klientka se při odchodu cítí dobře, uvolněně a na doma dostává návod na posilující afirmační věty :

„ Můžu si to dovolit “ (opět v souvislosti s tím, že se jí mohou líbit ženy)

„ Přijímám se taková, jaká jsem “

O další sezení si klientka řekla sama a tak si domlouváme sezení za 7 dní.

 

Caldová Jitka

737 152 386

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB