KDO CO ŘEŠÍ

Rodiče a děti:

u dětí řeší EFT nejčastější problémy s chováním, se šikanou, s komplexem méněcennosti, se sebepoškozováním, s pomočováním, s nočními můrami, s poruchou učení (dyslexie) a chronická onemocnění.

"Dovolte svým dětem projevit se".

Dospívající:

využívají EFT převážně z těchto důvodů: alergie, fóbie, odchod dětí od rodičů, pocity neschopnosti, nízké sebevědomí, problémy s návykovými látkami, obavy z nového prostředí, komunikační bloky, neschopnost se prezentovat na veřejnosti, šikana, problémy v soužití s jinými lidmi, úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, partnerské problémy, přetrvávající smutky z rozchodů a chronická onemocnění.

Sportovci:

obvykle při neschopnosti podat obvyklý výkon, obavy před sportovním výkonem, neschopnost se uvolnit při sportovním výkonu, stres, nezvládání tlaku, špatnou komunikaci v týmu, přílišné nároky na sebe, špatné soustředění, neschopnost si "to užít" apod..

Dospělí:

řeší nejčastěji problémy v práci, zdravotní komplikace, finance a vztahové záležitosti. Konkrétně: pocit méněcennosti, problémy spojené s výchovou ratolestí, nadváha, fobie, sexuální frustrace, deprivace,pocit samoty, deprese, úzkosti, jak najít toho pravého pravou pro život, potřeba uznání a také "Jak se naučit žít sám ze sebou"

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB