Informace o terapii

Mám se na setkání nějak připravit?

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, proto jsou moje služby hrazené přímo. Tato skutečnost s sebou kromě nákladů nese i jisté výhody:

 • o konzultacích s klienty nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven
 • klienti o sobě nemusí sdělovat bližší osobní údaje, např. rodné číslo, adresu bydliště, pokud je to pro klienta důležité, sezení může proběhnout i zcela anonymně
 • není potřeba žádné doporučení
 • pří práci s dětmi a nezletilými vyžaduji na úvodní schůzce písemný souhlas rodičů.
 • frekvence konzultací na základě vzájemné domluvy
 • mohu nabídnout termíny v krátké a potřebné době a terapii adekvátní vaší potřebě.
 • civilní prostředí v centru města

Nejvhodnější je systematická a pravidelná terapie. Postupem času již není zapotřebí, tak častá návštěva a interval mezi jednotlivými terapiemi se prodlužuje až k úplnému pocitu vaší pohody a odstranění všech blokujících aspektů, které zatěžují váš život.

Získáte znalosti o svém těle i mysli a naučíte se komunikačním i sociálním dovednostem, jež nám mnohdy chybí. Tím se stanete odborníkem na svůj život.

V průběhu terapie se naučíte jak správně komunikovat a chápat sdělení jiných. V tomto stadiu terapie používám koučink s kreativními technikami NLP (neuro-lingvistické-programování)

Tyto techniky vám pomohou jak lépe porozumět tomu co po nás chtějí děti, partner, rodina, přátelé, nadřízený či obchodní partner.

"Když nenajdeme spokojenost sami v sobě, je zbytečné hledat ji jinde…"

SOS

 • Řešíte chronické nemoci, stres, psychické potíže, úzkostné stavy, panickou ataku nebo depresi?
 • Vadí vám nízké sebevědomí, bojujete se strachy?
 • Nedokážete se vymanit z žalu ztráty blízké osoby?
 • Nevíte jak dál?
 • Jste na pokraji svých sil?
 • Život Vám přestává dávat smysl?
 • Pociťujete neodkladnou potřebu pomoci?

Zvolte :


Terapii, která má smysl aneb zacházejte se svým zdravím smyslně


Pomocí otázek se dostáváme k zdroji problému, který si klient pojmenuje a pomocí poklepávání na meridiánové body na těle dochází k rychlé neutralizaci nepříjemných emocí, vtíravých myšlenek, stresu a traumatu. Záležitostí, které člověku blokují energetický systém a negativně ho ovlivňují zdravě fungovat a přemýšlet.

Minulost nelze změnit, nabízí se ovšem možnost, aby nás minulost neobtěžovala a neovlivňovala v přítomnosti

Teď a Tady.


Pro lepší pochopení jedné z metod s kterou pracuji se podívejte se na video o EFT:

https://www.youtube.com/watch?v=HWUqqPrimpU

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB