Firemní Mediátor/Chief happiness officer/květen

Naše cena 19500 Kč

Zbývá počet míst 10

koupit kurz

 

Firemní Mediátor/Chief happiness officer


31.5.-2.6., 7.6.-9.6., 20.6.-22.6., 2.8.-4.8., 16.8.-18.8.2019

v případě, že vám některý z termínu nevyhovuje kontaktujte mě

POČET MÍST JE OMEZEN

Jste vrcholový manažer nebo chcete být?

Chcete být pro firmu cenný partner?Chcete se naučit efektivně vést jednotlivce a týmy?
nebo
jste zaměstnanec, který si chce umět poradit?

 

Jak toho dosáhnete?

Staňte se FIREMNÍM MEDIÁTOREM, který ví, jak sestavit tým tak, aby byla spolupráce nejen příjemná, ale i přínosná.
Staňte se pro firmu partnerem, kterého si budou cenit.
Staňte se výjimečným lídrem.

Vzdělávání pro manažery je celá řada, obvykle se však jedná o obecnou rovinu vedení týmů.

Rekvalifikační výcvik FIREMNÍ MEDIÁTOR vám umožní stát se skutečným profesionálem a vést týmy jinak než je běžná praxe českých manažerů.


Výzkumníci z Univerzity ve Warwicku před lety spočítali, že šťastní lidé jsou v práci o 12 procent produktivnější. Závěr jejich experimentu byl jednoduchý: pozitivní emoce lidi posilují, a to i v práci. Spokojení zaměstnanci jsou odolnější vůči stresu, výkonnější a více angažovaní.

Šťastný zaměstnanec se pro firmu více angažuje, má nápady, je loajální vůči společnosti, má zaujetí, vysokou produktivitu práce a je ochotný doporučit produkty či služby firmy, pro kterou pracuje. Je prokázáno, že nejlepší výkony podávají právě šťastní a spokojení zaměstnanci.

Vzhledem k silné ekonomice a velmi nízké nezaměstnanosti, si zaměstnavatelé nemohou dovolit přicházet o kvalitní pracovní sílu. A zároveň si mohou zaměstnanci z rozsáhlé nabídky práce více vybírat.

Z tohoto důvodu vzniká na trhu vyšší fluktuace zaměstnanců.

Od roku 2008 dosahuje nezaměstnanost nejnižší úrovně, což vede k tomu, že si zaměstnanci mohou z rozsáhlé nabídky práce vybírat a důsledkem je jejich vyšší fluktuace.

Zdroj: https://stastnecesko.cz/manazer-stesti/


Udržet si kvalitní lidi, je tak pro firmy stále náročnější. Společnosti nabízejí různé motivační programy a vedle běžných benefitů (stravenky, připojištění, sick day apod.) nabízejí i například práci z domu tzv. home office. Všechny motivační programy a benefity jsou však dnes již považovány za standard u dobrých zaměstnavatelů. A tak musejí společnosti přicházet stále s novými nápady.

Novinkou na trhu práce je pozice tzv. Happiness Managera/Manažer štěstí, nebo také jinak Chief Happiness Officera.

FIREMNÍ MEDIÁTOR  neboli Manažer štěstí má zdánlivě jednoduchou roli - zajistit, aby byli zaměstnanci šťastní.

Pro lepší zpětnou vazbu mezi vedením a zaměstnanci do některých týmů přibyl právě i manažer štěstí.

Zdroj: https://www.studenta.cz/nelehka-profese-skrasnym-jmenem-manazer-stesti/r~st:article:3365/

 

Kdo je FIREMNÍ MEDIÁTOR - kreativní terapeut a psycholog nebo personalista - manažer?

Firemní mediátor je v podstatě personalista - manažer, jehož znalosti a dovednosti přesahují do psychologie vztahů, rozvoje osobnosti a individuální terapie.

Udržuje firemní kulturu v rovnováze a zajišťuje štěstí v obdobích, které jsou pro organizaci náročné.

Jde o vyspělého mediátora, který pomáhá řešit spory ve společnosti. Je to člověk, který radí vedení podniku s přístupem k zaměstnancům.

Jde o kombinaci mediátora, kouče a mentora, který podporuje kreativitu pracovníků a rozvíjí firemní kulturu.

Zároveň by se mělo jednat o charismatického lídra, jehož si vedení firmy i zaměstnanci váží tak, že dokáže ovlivňovat chod firmy a vztahy posunovat dopředu.
Lídr, který má schopnosti a dovednosti vzbudit v zaměstnancích nadšení pro práci a udržovat pozitivní energii v týmu a společnosti.

A proč JINAK?

= protože to děláme jinak.

J -   jednoduché metody (používáme takové metody, které jsou snadné a ihned k použití v praxi)

I -   individuální přístup (každý z nás je individuální, a každý z nás potřebuje jiný přístup)

N -   neurolingvistické programování (naučíme vás, jak propojit tělo a mysl)

A -   autentické prožitky a vnímání (co si člověk sám prožije, to má na něj větší efekt)

K -   komplexní řešení životní situace (propojení těla, mysli, duše a energií)

 

Jaká je role Firemního mediátora

Hlavním úkolem manažera štěstí je reagovat na podněty od zaměstnanců organizace, jak z hlediska prostředí a atmosféry firmy, tak z hlediska emocí a vztahů na pracovišti.

Realizuje pro společnost tyto zejména činnosti:

1.      rozvoj firemních hodnot, strategie a cílů

2.      analyzovat potřeby zaměstnanců

3.      monitorovat plnění potřeb zaměstnanců

4.      aktivně zajištovat a podporovat jasnou komunikaci ve společnosti

5.      poskytování zpětné vazby jak vedoucím pracovníkům, tak samotným zaměstnancům

6.      zajišťovat nastavení a následnou kontrolu optimálního pracovního prostředí

7.      organizovat a pečovat o kariérní a vzdělávací systém firmy

8.      aktivně zajišťovat mentoring konfliktů na pracovišti

9.      poskytovat poradenství a konzultace z osobní oblasti

10.    pořádat osobní nebo týmový koučink

 

Proč mít Firemního mediátora ve společnosti

Pozice Firemní mediátor je prospěšná společnosti, kde je kultura otevřena novým nápadům, kreativnímu a inovativnímu způsobu myšlení.

Existuje celá řada studií, které ukazují, že šťastní zaměstnanci jsou produktivnější, kreativnější, cítí se býti více motivováni a jsou aktivnější a optimističtější.


Celková spokojenost způsobuje, že jsou zaměstnanci méně nemocní, zůstávají u společnosti déle a jsou více loajální.

Spokojení a loajální zaměstnanci tvoří stabilní týmy. Stabilní a výborně fungující společnost získává nové talenty a to vše přináší vyšší zisky pro společnost.

 

Jaké vzdělání by měl mít Firemní mediátor

Pro naplnění akreditováného programu je nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pro naplnění vlastních potřeb toto není podmínkou

ZÍSKÁTE NÁŠ CERTIFIKÁT!

Stejně tak obor vzdělání není podstatný, důležitý je charakter a osobnostní rysy FIREMNÍHO MEDIÁTORA.

Struktura kurzu

Systematický výcvik, na jehož konci budete mít praktické i teoretické zkušenosti a vědomosti potřebné k samostatné práci s týmy i jednotlivci na profesionální úrovni.

Není nutná žádná předchozí znalost psychologie ani praxe.

Pro koho je kurz určen

 • pro personalisty
 • kouče
 • firemní manažery a vedoucí pracovníky
 • pedagogy
 • léčitelé
 • sociální pracovníky
 • poradce
 • pro kohokoli, kdo chce efektivně pracovat na sobě. Pro kohokoli, kdo chce zlepšit svoje komunikační schopnosti a vztahy ať už v práci nebo v osobním životě
 • a další širokou veřejnost, která má zájem se dále vzdělávat a seberealizovat

 

Metody výuky

 • přednášky - výklad určitého tématu doplněný příklady z praxe
 • praktický trénink dovedností - cílené procvičování konkrétních dovedností v malých skupinkách - pod dohledem lektora zážitkové lekce - učení zážitkem
 • moderovaná diskuse ve skupině nad teoretickými tématy
 • samostudium doporučené literatury, videí, webinářů
 • samostatné zpracování zadaných prací

 

Osnova kurzu (hlavní témata)

MENTOR, MANAŽER, LEADER, KOUČ

 • Osobnost manažera
 • Charakteristika úspěšného vůdce
 • Předpoklady k manažerské práci – autorita manažera

KOUČINK A JEHO CÍLE
 • Typy koučování
 • Koučování jednotlivců
 • Specifika firemního koučování
 • Interpersonální koučování
 • Jak pracuje Chief Happiness Officer
 • Způsob dotazování
 • Škálování
 • Energie a princip koučování
 • Jak poznat energii u koučovaného

NÁSTROJE KOUČINKU

 • GROW
 • Myšlenkové mapy
 • Brainstorming
 • SMART/ER
 • Skečnouting

VYTVÁŘENÍ VZTAHU NA PRACOVIŠTI

 • Raport na pracovišti
 • Jak vytvořit nebo zlepšit raport
 • Kritéria raportu
 • Jak navázat úspěšný raport
 • Pacing a Leading

KOMFORTNÍ ZONA

 • Jak se vymanit z komfortní zóny
 • Jak získat odstup od limitu

NLP – Neuro Lingvistické Programování

 • Co je NLP
 • META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
 • Hluboká a Povrchová struktura myšlení
 • Meta-otázky NLP
 • Jak skoncovat s neefektivním monologem

SMYSLOVÉ KÓDY – MODALITY

 • Vnímání reality smyslovými kanály
 • Přirozené kotvy myšleni v mozku
 • Oční klíče
 • Zrakový kompas
 • Vybavování si zpaměti
 • Kontraproduktivní komunikace
 • Oční kontakt v dialogu

LIDSKÝ MOZEK A PAMĚŤ

 • Lidský mozek a neuronová síť
 • Mozek a asociace
 • Limbický systém
 • Prefrontální kortex
 • Jak zvládat stres
 • Zásadní priority k odbourání stresu na pracovišti
 • Zdroje stresu
 • Tři rady proti stresu
 • Antistresové techniky

MYSL A PAMĚŤ

 • Krátkodobá a dlouhodobá paměť
 • Jak pracují mozkové hemisféry
 • Techniky na sladění pravé a levé hemisféry

JAK UPEVNIT SEBEVĚDOMÍ

 • Co znamená být sebevědomý?
 • Zdroje sebevědomí
 • Vnější zdroje nízkého sebevědomí
 • Vnitřní zdroje nízkého sebevědomí
 • Sebekritika

VEDENÍ TÝMŮ

 • Vedení jednotlivců
 • Model 4S
 • Vedení týmů
 • Styl vedení vs. rozdělení rolí v týmu a vzájemná spolupráce
 • Rozdíl mezi řízením a vedením

MOTIVACE

 • Dělení motivace
 • Dělení potřeb
 • Funkce motivace
 • Pravidla pro motivaci lidí

POTŘEBY JEDNOTLIVCŮ

 • Metapotřeby
 • Motivace na pracovišti
 • Analýza pracovníka a jeho pracovní spokojenosti
 • Vytvoření motivačního klimatu v kolektivu
 • Motivy v pracovním procesu
 • Jak pracovat s demotivaci

TIME MANAGEMENT

 • Osobní zloděj času a kde vznikají největší časové ztráty
 • Zloději času v týmu
 • Rozbor Time managementu
 • Pravidla pro jednoduchý a efektivní Time management
 • EQ - Emoční Inteligence
 • Naučte se soustředit
 • Temperament

PRÁCE S CHARAKTEROVÝM PROFILEM

 • Temperament
 • Charakter
 • Zdroje energie člověka
 • Obranné mechanismy

MINDFULNESS

 • Formální a neformální Mindfulness
 • Mindfulness v rámci koncentrace
 • Neuroplasticita
 • Terapeutická strategie Mindfulness
 • Kontakt se svým „self“

PROKRASTINACE

 • Důvody prokrastinace
 • Kritické myšlení
 • Jak dosáhnout osobního rozvoje v PROKRASTINACI
 • Akceschopnost

ZPĚTNÁ VAZBA

 • Jak úspěšně poskytnout zpětnou vazbu
 • Hlavní přínosy zpětné vazby pro zaměstnance a pro společnost
 • Zásady pro vedení periodického hodnotícího pohovoru
 • Alternativní techniky zpětné vazby (hrou)

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Projev
 • Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout
 • Cíle prezentace
 • Struktura prezentace
 • Základní chyby při prezentaci
 • Facilitátor
 • Ice break

 

EFEKTIVNÍ MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE

 • Efektivní manažerská komunikace
 • Strategické prvky – před zahájením manažerské komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Vedení porad
 • Základní pravidla k úspěšnému vedení porady
 • Řeč těla

 

Jak dlouho kurz probíhá

15 dní a 120 vyučovacích hodin dle rozpisu.

 

Jak je kurz zakončen a cena

Písemnou a ústní zkouškou. Po úspěšném absolvování zkoušky je udělena akreditace Ministerstva školství s profesní kvalifikací Kouč.


Cena za celý  akreditovaný kurz (120 hodiny výuky) je 19.500 Kč.

Místo na akreditačním kurzu je rezervováno až po úhradě celé částky.

Je možné se dohodnout i na jednotlivých splátkách, přičemž částka za celý kurz musí být zaplacena nejpozději 30 dní před započetím kurzu.

Bližší informace o číslu účtu budou poskytnuty e-mailem.

Vaše další dotazy, prosím, zasílejte na: adelka.karlovska@seznam.cz

Místo konání:

Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1

Cena zahrnuje:
 • Obsáhlý manuál
 • 6 hodinovou intervenci pro firmy i jednotlivce
 • Pitný režim

 

O lektorkách

Ing. Adéla Karlovská


Adéla je akreditovaným koučem a lektorkou dalšího vzdělávání dospělých. Od roku 2005 pracuje na manažerských pozicích. Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů a seminářů pro vedoucí pracovníky a manažery.

Má rozmanité praktické zkušenosti s vedením a koučováním týmů i jednotlivců. Dále s vedením a koordinací projektů a procesů především z korporátních společností.

Ma zkušenosti s prezentacemi, školeními a vede semináře na různá témata.

 

Mgr. Barbora Korotkova


Barbora je akreditovaným koučem, lektorkou a terapeutkou od roku 2008. Od roku 2010 pracovala v pomáhajících profesích jako sociální pracovník a od roku 2011 jako speciální a sociální pedagog ve státních zařízeních.

V roce 2014 založila a vede soukromou terapeutickou praxi, a zároveň působí jako lektor akreditovaného výcviku MŠMT.

Barbora má bohaté zkušenosti, jak v oblasti terapeutické činnosti, tak v oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a školení na pozici kouč.

 

 

 

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB