ČlánkyEbookKe stažení

Kalendář akcí

VLIV TELOMER NA VAŠE STÁRNUTÍ

23. 05. 2018 | Mgr. Barbora Korotkova

ODHALENÁ TELOMERA

V 60. letech minulého století vypočítal Leonard Hayflick na základě svých pozorování kultivovaných buněk, že se mohou bezpečně dělit přibližně 50 generací, než se jejich telomery ztratí  a následná replikace DNA produkuje defektní proteiny, které narušují zdraví buňky a její schopnost dalšího dělení.

Telomery jsou koncové části chromozomů. A při každém buněčném dělení se telomery zkracují.


Telomery fungují jako nárazníky, které jsou postupně spotřebovávány při procesu dělení buněk. Jejich přítomnost chrání geny, protože jsou přednostně zkracovány místo nich, tudíž geny vychází z procesu nepoškozené.JAK MOHOU TELOMERY ZPŮSOBOVAT, ŽE SI PŘIPADÁTE STAŘÍ, NEBO VÁM NAOPAK POMÁHAT, ABYSTE ZŮSTALI MLADÍ A ZDRAVÍ

Znáte ochranná plastová zakončení na konci tkaniček? Je to praktické opatření, aby se neroztřepily.

Zakončení tkaniček jsou metaforou telomer. Čím delší jsou koncovkytkaniček, tím méně je pravděpodobné, že se tkanička roztřepí. Z hlediska chromozomů platí, že čím delší jsoutelomery, tím je menší pravděpodobnost, že buňky spustí alarm nebo začne docházet ke spojování chromozomů.Spojování vede k nestabilitě chromozomů a rozpadu DNA, což pro buňku znamená katastrofu.

A teď si představte, že vaše tkaničky jsou vaše chromozomy, útvary uvnitř vašich buněk, které nesou genetickou informaci.

Když se konce tkaniček moc opotřebují, jsou vám tkaničky k ničemu. Můžete je vyhodit. A něco podobného se děje i s buňkami. Pokud jsou telomery příliš krátké, buňka se úplně přestane dělit.

Krátké telomery jsou však rozhodně jedním z hlavních důvodů stárnutí buněk a patří také k mechanismům kontrolujícím Hayflickův limit.

Vaše geny působí na vaše telomery – na jejich délku, když se narodíte, i na to, jak rychle se budou zkracovat.

Skvělá zpráva je, že do toho můžete vstoupit a převzít určitou kontrolu nad tím, jak dlouhé – jak robustní – telomery budou.

Například:

■ Někteří z nás reagují na obtížné situace pocitem velkého ohrožení – a tato reakce souvisí se zkracováním telomer. Můžeme se snažit dívat na věci pozitivněji.

■ Je prokázáno, že několik psychosomatických technik včetně meditace a cvičení čchi-kung zmírňuje stres a zvyšuje hladinu enzymu telomerázy, který telomery obnovuje.

Telomerám skvěle prospívá cvičení posilující srdce a cévy. Popíšeme si dva jednoduché cvičební programy, které prokazatelně zlepšují údržbu telomer a které si každý může upravit podle své úrovně zdatnosti.

■ Telomery nesnášejí jídlo z polotovarů, jako jsou párky v rohlíku, zato jim

prospívají čerstvé a kvalitní potraviny.

■ Děti, které prodělaly více nepříznivých životních událostí, mají telomery kratší. Napáchané škody je možné částečně odčinit přemístěním dětí pryč z nevhodného, výchovu zanedbávajícího prostředí (například smutně proslulých rumunských sirotčinců).

■ Telomery na rodičovských chromozomech ve vajíčku a spermii se přímo

přenášejí do buněk dítěte. (Znamená to, že pokud vaši rodiče měli tvrdý život,

který jim telomery zkracoval, mohli tyto zkrácené telomery předat vám!)

Domníváte-li se, že je to i váš případ, jen žádnou paniku. Telomery je možné prodlužovat stejně jako zkracovat.

 

Máte možnost udržet své telomery stabilní. Také to znamená, že vaše vlastní životní volby mohou vyústit v pozitivní buněčný odkaz pro další generaci.

 

Mentální pozornost je dovednost, kterou můžete pěstovat:

Chce to pouze pravidelné cvičení:

 • Kudy se teď ubírají vaše myšlenky?
 • Pokud nad něčím hloubáte nebo omíláte staré problémy, jemně si připomeňte, že se máte zaměřit na to, co právě děláte.
 • A pokud zrovna nic „neděláte“, pak si můžete vychutnávat zaměření pozornosti na to, že „jste“.
 • Soustřeďte se prostě na svůj dech a všechnu svou pozornost věnujte jednoduchému aktu
 • nadechování a vydechování. Má to posilňující účinek, zaměříte-li svou mysl dovnitř (sledujete vjemy, svůj rytmický dech), nebo i navenek (všímáte si obrazů a zvuků okolo sebe).

Ukazuje se, že tahle schopnost zaměřit se na vlastní dech nebo momentální prožitek je velkým přínosem pro buňky vašeho těla.

Jak předčasně stárnoucí buňky způsobují, že vypadáte, chováte se a cítíte se, jako byste byli staří

Položte si tyto otázky:

1. Jak starý vypadám?

Vypadám mladší, než je můj věk.

■ Vypadám přibližně na svůj věk.

■ Vypadám starší, než je můj věk.

2. Jak bych ohodnotil své fyzické zdraví?

Těším se lepšímu zdraví než většina lidí v mém věku.

■ Jsem přibližně stejně zdravý jako většina lidí v mém věku.

■ Jsem na tom hůř než většina lidí v mém věku.

3. Jak starý se cítím?

Cítím se mladší, než je můj věk.

■ Cítím se přibližně na svůj věk.

■ Cítím se starší, než je můj věk.

 

Jsou to tři jednoduché otázky, avšak odpovědi mohou odhalit důležité trendy, pokud jde o vaše zdraví a stárnutí. Lidé, kteří vypadají starší, než je jejich věk, by mohli předčasné šednutí vlasů nebo ztrátu pružnosti pokožky přičítat kratším telomerám.

Špatné fyzické zdraví může být výsledkem spousty příčin, ovšem brzký vstup do období nemocí bývá často znamením, že vaše buňky stárnou.

Vědecké studie dokazují, že ti, kdo se cítí starší, než je jejich biologický věk, mají také větší sklony k nemocem ve srovnání s těmi, kdo se cítí mladší.

Pokud vaše odpovědi na tři zmíněné otázky napovídají, že na svůj věk vypadáte a cítíte se starší, možná je to proto, že se vaše telomery opotřebovávají rychleji, než by měly.

KMENOVÉ BUŇKY JAKO KLÍČ KE ZDRAVÍ

Dobrá zásoba kmenových buněk, které se dokážou obnovovat, je klíčem pro zachování zdraví i pro případné zotavení se z nemoci a zranění.

Když se však buněčné telomery příliš zkrátí, vysílají signály, které cyklus buněčného dělení a replikace pozastaví. Taková buňka přestane náhle fungovat.

Už se nemůže obnovovat. Je stará, senescentní. Jedná-li se o kmenovou buňku, odchází do trvalého důchodu a už se nikdy neaktivuje.

DNA staré buňky nedokáže řádně komunikovat s ostatními částmi a buňka není schopna si v sobě dobře uklízet. Její útroby zaplňují – mimo jiné – shluky špatně fungujících bílkovin a hnědé kuličky „odpadu“ známého jako lipofuscin, který může způsobovat degeneraci oční sítnice i některé neurologické nemoci.

Ještě horší je, že senescentní buňky vysílají falešné poplašné signály v podobě prozánětlivých látek, které pronikají i do jiných částí těla; proto je také přirovnáváme ke shnilým jablkům v sudu.


BUŇKA BIJE NA POPLACH

Když jsou geny poškozené nebo telomery příliš krátké, buňka ví, že její drahocenná DNA je v ohrožení. Přeprogramuje se a začne vypouštět molekuly, které putují k ostatním buňkám a dožadují se pomoci. Tyto molekuly, souhrnně nazývané SASP (senescence-associated secretory phenotype – sekreční fenotyp spojený se senescencí), mohou být užitečné. Stane-li se buňka senescentní, protože je poškozená, může vysílat signály k sousedním imunitním buňkám a dalším buňkám pověřeným opravnými funkcemi, které dokážou zahájit hojivý proces.

A právě v tomto okamžiku se situace strašlivě zvrtne. Telomery reagují na poškození DNA abnormálně. Telomera je tak zaměstnaná svou ochranou, že i když si buňka zavolala pomoc, telomera ji dovnitř prostě nepustí. (Je to podobné jako s lidmi, kteří v těžké situaci tvrdošíjně odmítají pomoc, protože mají strach polevit v ostražitosti.) Zkrácená telomera může měsíce dřepět uvnitř stárnoucí buňky a neustále vysílat nouzové signály, přesto však buňce nedovolí podniknout opatření na odstranění škod. Tato nepolevující, leč marná signalizace může mít stejně zničující následky jako shnilé jablko v sudu – začíná ovlivňovat všechny tkáně v okolí. Proces SASP zahrnuje chemické látky včetně prozánětlivých cytokinů, které po čase putují tělem a způsobují systémový

chronický zánět. SASP objevila Judith Campisiová z Buckova institutu pro výzkum stárnutí a prokázala, že tyto buňky vytvářejí prostředí napomáhající rakovinnému bujení.

V posledním desetiletí přicházejí vědci na to, že chronický zánět (způsobený SASP
i jinými faktory) je klíčový pro vznik mnoha nemocí.

TELOMERÁZA – ŘEŠENÍ ZKRACOVÁNÍ TELOMER

 • Telomeraza  vytváří nové telomery na základě vlastní biochemické sekvence.
 • Telomeráza je enzym zodpovědný za obnovu DNA, která se ztrácí při buněčných děleních.
 • Telomeráza vytváří a doplňuje telomery.
 • Telomeráza obsahuje bílkovinu i RNA, která je jako kopie DNA. Součástí této kopie je předloha telomerové sekvence  DNA.
 • Telomeráza tuto sekvenci v RNA využívá jako svůj vlastní sestavený biochemický návod k vytvoření správné sekvence nové DNA.
 • Tento nový segment DNA přidá telomeráza na konec chromozomu, pod vedením šablonové sekvence RNA a podle systému párování písmen v DNA.
 • Telomeráza tak tvoří nová zakončení na koncích chromozomu a nahrazuje tu, která se opotřebila.
 • Při každém dělení buňky se telomera zkracuje, až dosáhne kritického bodu, v němž je vydán signál k zastavení dalších dělení.
 • Telomeráza však působí proti zkracování telomer: přidává DNA po každém dělení buňky znovu postaví konec chromozomu.
 • Buňka se tak může obnovovat nepřetržitě.

Telomeráza dokáže zpomalit, zastavit či dokonce zvrátit zkracování telomer, k němuž dochází při každém buněčném dělení.

 

NEBEZPEČÍ UMĚLÉHO ZVYŠOVÁNÍ TELOMERÁZY

Telomerázu tvoříme v dostatečné mmnožství , abychom telomery obnovovali – ale jen do určité míry. Jak stárneme, telomeráza ve většině našich buněk přestává být aktivní a telomery se zkracují.

Telomery a telomeráza mají skvělé vlastnosti, které nám umožňují vyhnout se hrozným chorobám a cítit se mladší.

Umělé zvyšování hladiny telomerázy je nebezpečné!

Telomeráza má i svou temnou stránku jako je (den x noc, Jekyll x Hyde)

Telomerázu dobrou jako doktor Jekyll potřebujeme pro uchování zdraví.

Když vpravíme příliš mnoho telomerázy do nesprávných buněk a v nesprávnou dobu, bere na sebe podobu pana Hyde a spouští nezvladatelný buněčný růst, průvodní jev RAKOVINY.

Za rakovinu mohou v podstatě buňky, které nechtějí ustat v dělení (lékaři definována jako: buněčná obnova, která se vymkla kontrole)

Užíváním tablet, injekcí, krémů, které hladinu telomerázy zvýší, může zvýšit riziko určitých druhů rakoviny jako:

 • Melanomy
 • Nádory mozku
 • Nádory plic

Telomery musíme udržovat zdravé, abychom drželi v bezpečné vzdálenosti také rakovinu.

Některé druhy této choroby často propukají, když jsou telomery příliš krátké kvůli malému objemu dostupné telomerázy:

 • Leukémie
 • Hematoonkologická onemocnění
 • Nádory kůže s výjimkou melanomu
 • Onemocnění zažívacího ústrojí – rakovina slinivky

Příliš malé množství telomerázy oslabuje telomery v imunitních buňkách.

Náš imunitní systém sleduje vše co je cizí (škodlivé rakovinné buňky, viry, bakterie)

Bez dostatečně dlouhých telomer, které fungují jako nárazníky, se buňky imunitní soustavy stanou brzo senescentní.

A JAK JSTE NA TOM VY?

V dalším článku se dozvíte jaký vliv má na naše zdraví a stáří stres.

 

Použitá literatura:

E.Blackburnová, Telomery 2017

B.H.Lipton, Biologie víry 2016


Audio příloha


Video příloha


Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB