ČlánkyEbookKe stažení

Kalendář akcí

Kouč Neuro-Lingvistického Programování

27. 05. 2019 | Mgr. et Bc. Barbora Korotkova, Ing. Adéla Karlovská

Kouč Neuro-Lingvistického Programování

 

Práce s lidmi mě vždy naplňovala, a to i přesto, že jsem několik let pracovala s nedobrovolnou klientelou v náročném prostředí diagnostického ústavu. Dnes se věnuji svým klientům, které vedu cestou sebepoznání více jak pět let. V poslední době jsem zaznamenala nárůst problematiky spojené s chronickým stresem, úzkostnými stavy a depresí. Jedním z důvodu  proč tomu tak je uvedu níže?

Moje kolegyně Ing. Adéla Karlovská pracovala dlouhé roky na manažerských pozicích v  prestižních společnostech. Zejména tam, kde je vysoce ceněn výkon a výsledek, ale lidé se o sebe musejí postarat tak trochu sami. I ona vnímala zvyšující se nároky na zaměstnance, s tím související vyšší stres a následný syndrom vyhoření. Po letech strádání se vydala na vlastní cestu hledání. Z pozice finanční ředitelky odešla a intuitivně následovala své životní poslání pomáhat druhým a předávat získané informace.

Obě cítíme, že při pomoci druhým i sobě je nutné postupovat systematicky a především komplexně. V nynější době je na trhu velké množství konzultantů, kurzů a seminářů, které pomáhají s Time managementem, každodenní všímavostí, odbouráváním stresu pomocí dýchacích metod, předcházením syndromu vyhoření apod. Tyto kurzy jsou však zaměřeny vždy pouze na jednu konkrétní oblast. Nicméně k člověku je nutné přistupovat celostně. Nelze člověka naučit, jak správně dýchat, ale nenaučit ho, jak má pracovat se svým časem. Nelze ho naučit, jak pracovat se svým časem tedy naučit ho Time managementu, ale nenaučit ho, jak žít v přítomnosti. Vědět, co mu způsobuje stres, naučit ho, jak stres odbourat, ale nenaučit ho, jak stresu předcházet apod. Jinými slovy, nestačí se tedy naučit jen jednu metodu, jeden směr.  Je třeba se naučit a pracovat se svým tělem, myslí, duší, energiemi, které jsou v nás a energiemi, které nás obklopují komplexně, aby vše bylo v jednotě, v souladu.

 

V zahraničí je Kouč Neuro-Lingvistického Programování dlouhodobým trendem. Má kolegyně Adéla Karlovská přišla s nápadem, který vyplývá i z její pracovní zkušenosti tento trend následovat a vytvořit pro firmy i jednotlivce vzdělávání, které by pomohlo zmírnit napětí a stres na pracovišti, a zároveň přispělo ke snížení fluktuace, podporovalo rozvoj společnosti a zaměstnanců a jednotlivců čímž by si společnost zvýšila své příjmy. V soukromé praxi je Kouč NLP schopen uplatnit techniky, které umí odbourávat stres a zároveň zvyšovat kvalitu života klienta.

Proto vznikla myšlenka komplexního vzdělávacího programu Kouč Neuro-Lingvistického Programování, který je jak pro manažery, personalisty a běžné zaměstnance, tak pro jednotlivce, kteří si chtějí otevřít vlastní praxi nebo třeba jen pracovat na sobě.

Kdo je Kouč Neuro-Lingvistického Programování?

Kouč NLP je specialista, který umí sestavit týmy dle osobnostních rysů, povahových rysů a kompetencí. Na výcviku se kouč NLP naučí světové koučovací a terapeutické dovednosti, které mu umožní cíleně a správným způsobem komunikovat se zaměstnanci tak, aby se snížila stresová zátěž a zvýšila motivace a efektivita práce. Stěžejním úkolem kouče NLP je, aby řešil konflikty mezi zaměstnanci a vedením a zároveň vedl případné konfrontace. Taktéž je to člověk, který ve firmě působí jako psychologický poradce, který zajišťuje hladký běh v intrapersonálních vztazích a vytváří spolupracující týmy.

V případě self manažera se každý člověk naučí mnoho technik například asertivitu a komunikaci. Naučí se, jak pracovat se stresem, jak si správně nastavit čas tak, aby pracoval v jeho prospěch.

Proč se stát koučem NLP?

V západních zemích se stal chronický stres běžnou součástí života. je způsoben řadou faktorů jako jsou rychlý životní styl, přemíra práce, každodenní opakující se stres, mnoho finanční zátěže, neuspokojivé vztahy ať už rodinné nebo pracovní, špatné stravovací návyky. Je vědecky prokázáno, že chronický stres  má vliv na řadu civilizačních nemoci, jako jsou:

Odborníků, kteří zohledňují komplexní poradenství v potřebách dnešní doby je stále nedostatek. Klasický kouč sice umí klienta navést na cíl, ale již neumí pracovat např. s traumaty, emocemi a pocity. Někdy pouhé uvědomění nestačí k vyřešení problému.

Akreditovaný program Kouč Neuro-Lingvistického Programování je vytvořen tak, aby se v komplexnosti soustředil na problematiku dnešní doby, a klient nemusel obcházet více specialistů.

 

V čem je  výcvik výjimečný?

Obsahuje mnoho světových technik z různých terapeutických okruhů, které se netýkají jen mluveného slova, ale i práce s tělem, s dechem a představivostí. 
Lincoln prohlásil:  „Nejspolehlivější způsob, jak vytvořit budoucnost je představit si ji“.

Studenti se naučí jak pracovat s týmem, jak zvládat kolizní situace, jak motivovat k lepšímu výsledku bez navýšení stresových faktorů.

Na českém trhu jsme první, kdo přináší propojení koučinku (mluveného slova) s mnoha dalšími světovými terapeutickými  technikami z oblasti kineziologie, mindfulness, Kvantové Molekulární Transformace, a mnoho dalších.

Kde výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování probíhá a jak dlouho trvá?

V současné době školení probíhá v Praze v paláci Adria na ulici Jungmanova 36/31.
Školení jsme také schopni zajistit přímo ve firmě a vyškolit tak vhodné kandidáty.

Kouč Neuro-Lingvistického Programování je rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT s kvalifikací „Kouč“. Délka školení je 15 dní, které jsou rozděleny do bloku tak, aby byl dostatečný prostor pro uchopení získaných informací a terapeutických nástrojů

 

Kdo může výcvik absolvovat a jaké musí mít vzdělání?

Výcvik je určen pro personalisty, kouče, firemní manažery a vedoucí pracovníky, pedagogy a pro kohokoli, kdo chce pracovat jako Kouč NLP mediátor. Ale také pro ty, kteří mají zájem zlepšit své komunikační schopnosti a vztahy, ať už v práci nebo v osobním životě, a další širokou veřejnost, která má zájem se dále vzdělávat a seberealizovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci, není nutná žádná předchozí zkušenost či vzdělání v tomto směru. Jediné co musí zájemce splnit pro naplnění podmínek akreditace je mít minimálně středoškolské vzdělání. Samozřejmě je možné výcvik absolvovat i bez středoškolského vzdělání student získá náš certifikát bez akreditace, toto je vhodné například pro rodinné firmy, kde mají zájem o efektivní zaměstnance a nelpí na akreditaci. Výcvik není podmíněn žádným psychologickým vzděláním, to vše se naučíte u nás.

Kde se na školení můžete přihlásit?

www.itp-kurzy.cz

www.kurzy-pandora.cz

 

 

Autor: Mgr. et Bc. Barbora Korotkova, Ing. Adéla Karlovská

 

Audio příloha


Video příloha


Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB